Nyheter

Vårdförlopp Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD

Under 2021 och 2022 kommer vårdförlopp att införas för Inflammatorisk tarmsjukdom (Inflammatory Bowel Disease, IBD). Målet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är att de ska bidra till samma goda vård och omsorg till alla patienter oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk bakgrund. Patienten ska uppleva en mer välorganiserad och sammanhållen process.

Vårdförloppet sträcker sig från de som har en välgrundad misstanke om IBD till ett år efter diagnos. Du kan läsa mer på nedanstående länk:
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstod/personcentreradesammanhallnavardforlopp/paborjadevardforlopp.837.html


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/magotarm/public_html/wp-content/plugins/wp-font-awesome-share-icons/wp-font-awesome-share.php on line 352