Nyheter

25 februari -Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet håller årsmöte

Datum: Torsdag den 25 februari 2021

Var: Mötet kommer att hållas digitalt via Zoom

Tid: 18:00 – ca 19:30

– Föreläsning kl. 18.00 av Niklas Tiedje. Just nu pågår ett stort arbete med kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården. Niklas Tiedje kommer under årsmötet prata om arbetet som har bedrivits inom den nationella arbetsgruppen för inflammatoriska tarmsjukdomar och de nya vårdprogrammet som kommer publiceras inom kort. Efteråt finns utrymme för en kort frågestund.

– Förhandlingar kl. 19.00.

Lokalföreningens årsmöte utgörs av medlemmarna samt ledamöterna i föreningens styrelse.

Varje medlem som så begär skall senast två veckor före årsmötets hållande få årsmöteshandlingarna sig tillsända.

 

Motioner till lokalföreningens årsmöte och länsföreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i lokalföreningen. Sådan motion skall vara lokalföreningens styrelse tillhanda senast 31 januari.

 

Anmäl dig senast 18 februari till vårt kansli på tel. 031 – 12 10 03 eller via e-post: email hidden; JavaScript is required.