Nyheter

Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet håller årsmöte 27 februari

Datum: Torsdag den 27 februari 2020

Var: Lokal Karl Johan, Dalheimers hus, Göteborg

Tid: 18:00 – 20:30

– Vi börjar dagen med en fika kl. 18:00.

– Efter förhandlingarna avslutar vi dagen med en god smörgåstårta.

 Lokalföreningens årsmöte utgörs av medlemmarna samt ledamöterna i föreningens styrelse.

Varje medlem som så begär skall senast två veckor före årsmötets hållande få årsmöteshandlingarna sig tillsända.

Motioner till lokalföreningens årsmöte och länsföreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i lokalföreningen. Sådan motion skall vara lokalföreningens styrelse tillhanda senast 31 januari.

Anmäl dig senast 20 februari till vårt kansli på tel. 031 – 12 10 03 eller via e-post: email hidden; JavaScript is required.

Meddela ev. specialkost.