Nyheter

Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet håller årsmöte 27 februari

Datum: Torsdag den 27 februari 2020

Var: Lokal Karl Johan, Dalheimers hus, Göteborg

Tid: 18:00 – 20:30

– Vi börjar dagen med en fika kl. 18:00.

– Föreläsning kl. 18.30 av Niklas Tiedje. Han kommer att kort gå igenom varför det är viktigt att behandla IBD och om kosten har en roll vid behandling av IBD.

Han kommer också att berätta om arbetet i en nationell arbetsgrupp för inflammatoriska tarmsjukdomar med syfte att minska regionala skillnader vid behandling av IBD och utveckla vården av dessa sjukdomar. Efteråt finns utrymme för en kort frågestund.

– Efter förhandlingarna avslutar vi dagen med en god smörgåstårta.

 Lokalföreningens årsmöte utgörs av medlemmarna samt ledamöterna i föreningens styrelse.

Varje medlem som så begär skall senast två veckor före årsmötets hållande få årsmöteshandlingarna sig tillsända.

Motioner till lokalföreningens årsmöte och länsföreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i lokalföreningen. Sådan motion skall vara lokalföreningens styrelse tillhanda senast 31 januari.

Anmäl dig senast 20 februari till vårt kansli på tel. 031 – 12 10 03 eller via e-post: email hidden; JavaScript is required.

Meddela ev. specialkost.