Nyheter

Välkommen på Årsmöte

Lördagen den 9 mars 2024 kl. 14.00
Tönnebro värdshus

Dagordning
1 Mötets öppnande
2 Fastställande av röstlängd
3 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
4 Val av a) ordförande för mötet
b) sekreterare för mötet
c) två justerare, som jämte ordf. ska justera protokollet
d) två rösträknare
5 Fastställande av dagordning
6 Verksamhetsberättelse för år 2023
7 Fastställande av resultat- och balansräkningarna
8 Revisionsberättelse
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

10 Val a) Ordförande för en tid av 2 år 1 st
b) styr.ledamot för en tid av 2 år 2 st
c) styr.suppl. för en tid av 2 år 3 st

e) revisorsuppl. för en tid av 2 år 1 st

f) valberedning för en tid av 2 år 3 st

11 Motioner
12 Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2024
13 Övriga frågor
14 Avslutning

Efter årsmötet bjuds mötesdeltagarna på mat
(ange om du har speciella önskemål och om du vill ha fisk, kött eller vegetariskt)

Mycket varmt välkomna till 2024 års årsmöte
Mag- och tarmföreningen i Gävleborg / Styrelsen

Förfrågningar / anmälan till årsmötet gör Du till: Roland: noll sju noll-6361256
Anmälan senast 1 mars


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/magotarm/public_html/wp-content/plugins/wp-font-awesome-share-icons/wp-font-awesome-share.php on line 352