Nyheter

Välkommen på årsmöte

Kallelse
Årsmöte
Lördagen den 11 mars 2023 kl. 14.00
Tönnebro värdshus

Dagordning
1 Mötets öppnande
2 Fastställande av röstlängd
3 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
4 Val av a) ordförande för mötet
b) sekreterare för mötet
c) två justerare, som jämte ordf. ska justera protokollet
d) två rösträknare
5 Fastställande av dagordning
6 Verksamhetsberättelse för år 2022
7 Fastställande av resultat- och balansräkningarna
8 Revisionsberättelse
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

10 Val a) vice ordförande för en tid av 2 år 1 st
b) styr.ledamot för en tid av 2 år 1 st
c) styr.ledamot för en tid av 1 år 1 st
d) styr.suppl. för en tid av 2 år 2 st

r) revisor för en tid av 2 år 2 st
f) revisorsuppl. för en tid av 2 år 2 st

g) valberedning för en tid av 2 år 3 st

h) ombud till förbundskongressen 4 st
i) ombudssuppleant 4 st

11 Motioner
12 Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2023
13 Övriga frågor
14 Avslutning

Efter årsmötet bjuds mötesdeltagarna på mat
(ange om du har speciella önskemål och om du vill ha fisk, kött eller vegetariskt)

Mycket varmt välkomna till 2023 års årsmöte
Mag- och tarmföreningen i Gävleborg / Styrelsen

Förfrågningar / anmälan till årsmötet gör Du till: Roland
Anmälan senast 3 mars E-post: email hidden; JavaScript is required


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/magotarm/public_html/wp-content/plugins/wp-font-awesome-share-icons/wp-font-awesome-share.php on line 352