Nyheter

Kallelse till Årsmötet den 13 mars 2016

Mag- och tarmföreningen i Gävleborg inbjuder till

Årsmöte

söndagen den 13 mars 2016 kl. 15.00 på

Stadshotellet Söderhamn, Oxtorgsgatan 17

Efter årsmötet bjuds mötesdeltagarna på mat

(ange om du har speciella önskemål)

Anmälan senast 8 mars

Förfrågningar / anmälan till årsmötet gör Du till:

Roland Ludwichowski

Tel: 0650-205 37

E-post: email hidden; JavaScript is required

Dagordningen finns att hämta under fliken Dokument.