Vi söker ambassadörer!

Projektet Förlossningsskadad Kvinna söker ambassadörer.

  • Har du en funktionsnedsättning orsakad av en allvarlig förlossningsskada efter en vaginal förlossning?
  • Vill du bidra till ökad medvetenhet om följderna av en förlossningsskada?
  • Vill du vara med och påverka vårdprofessionen och beslutsfattare?

 

Projektet Förlossningsskadad Kvinna pågår mellan september 2019 till augusti 2022. Syftet är att knyta till sig runt 16 personer – så kallade ambassadörer – som har erfarenhet av egna förlossningsskador. Kvinnor som vill berätta om sina erfarenheter, sprida kunskap och tillsammans verka för bättre vård. Ambassadörerna erbjuds kompetensutbildning som grund för egenmakt, nätverkande och ett utåtriktat påverkansarbete.

Låter det här intressant, vill du veta mer?
Notering 27  januari; vår ambassadörsgrupp är snart fulltalig. Vid intresse kontakta undertecknad så snart du kan.

Kontakta då oss! Du kommer då få mer information om vad det innebär att vara ambassadör. Steget därefter blir att du anmäler ditt intresse att bli ambassadör, om du är fortsatt intresserad.

Ser fram emot att få höra från dig, maila eller ring mig!

Karin Kjellberg, projektledare

073-642 42 58

email hidden; JavaScript is required