Projektets ambassadörer

Projektet Förlossningsskadad Kvinna pågår mellan september 2019 till augusti 2022. Syftet är att knyta till sig runt 16 personer – så kallade ambassadörer – som har erfarenhet av egna förlossningsskador. Kvinnor som vill berätta om sina erfarenheter, sprida kunskap och tillsammans verka för bättre vård. Ambassadörerna erbjuds kompetensutbildning som grund för egenmakt, nätverkande och ett utåtriktat påverkansarbete.

Nedan listas vilka som är projektets deltagare och ambassadörer.
För mer information se här: Vårdhistorier

Anna Lund, Malungsfors
Camilla Fagerlund, Sandviken
Carina Ekman, Boden
Elin Haag, Falun
Frida Trönnberg, Linköping
Hanna Öhman, Älvsbyn
Jaana Aldegren, Munkedal
Jenny Aakula, Ödeshög
Katharina Berggren, Helsingborg
Linnéa Vinjegaard, Rydebäck
Malin Wylinder, Vadstena
Maria Mirskaia, Halmstad
Sara Foureaux, Sundbyberg

Anne Lichtenstein, Stockholm, är också knuten till projektet med ett särskilt skrivuppdrag.

Har du frågor kontakta gärna Mag- och tarmförbundets kansli på tel: 08-642 42 00 (mån-ons – 9-12).