På gång i projektet

På denna sida kan du följa vad som händer i projektet Förlossningsskadad Kvinna 2019 – 2022.

2020-03-30
I tider av oro för smitta och Covid19
I skrivande stund är oron för coronaviruset och sjukdomen Covid19 på sina håll mycket stor. En oro vi ska ta på högsta allvar. Projektet Förlossningskadad Kvinna och Mag- och tarmförbundets hållning är att följa myndigheternas rekommendationer, vilket resulterat i en mängd planerade aktiviteter för våren fått ställas in.

Följ rekommendationerna via Folkhälsomyndigheten samt www.1177.se (regional info ges på 1177).
För info specifikt Sthlm: 1177 Region Stockholm

Inställda aktiviteter är inget jämfört med den oro många av våra medlemmar just nu känner. ”Är jag extra utsatt, finns jag i riskgruppen?” ”Planerad operation är inställd, när ska jag nu få hjälp!?” ”Vi ska ha barn, tänkt om inte det finns tillräckligt med personal på förlossningen?” ”Tänk om jag blir smittad…” I denna extraordinära situation är det viktigt att lyssna till expertis och profession, om och när svar finns.

Nedan är samlat länkar och kommentarer till några av frågorna med anknytning till området bristningar/förlossningsskador, graviditet och förlossning samt inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD).

Operationer som inte kan anstå skjuts upp
Vård ”som inte kan anstå” skjuts på framtiden, det kan exempelvis röra sig om framfall, inkontinens eller felläkta bristningar. Regionala skillnader kan finnas över tid.

Akuta operationer genomförs oavsett vårdform.

Utgör kvinnor med bristningar eller förlossningsskador en riskgrupp för coronaviruset/Covid19?
Vi har hört med professionen som svarar; Nej, kvinnor som väntar på operation eller kvinnor tidigare opererad med kvarvarande problem, exempelvis fistlar, utgör inte någon specifik riskgrupp.

Gravida och födande kvinnor – nu en utsatt grupp?
Det ligger nära till hands att vara orolig om man i rådande pandemi ska föda. Osäkerheten om hur det ska gå, finns det tillräckligt med personal, rädslan för smitta, inte veta om partner eller medföljare får vara med…? Frågorna blir fler än vanligt.

På Graviditetsregistrets hemsida hittar vi följande:
”För att snabbt kunna öka kunskapen om Coronavirusets utbredning och konsekvenser för gravida kvinnor och nyfödda barn som vårdas på neonatalavdelningar i Sverige, påbörjar Graviditetsregistret i samarbete med Neonatalregistret (SNQ) insamling av uppgift gällande alla gravida och nyfödda barn till mödrar med säkerställd COVID19. Inskrivning i SNQ görs även om barnet vårdas på annan avdelning än neonatalavdelning. Insamling av uppgifter sker bland annat via Mödrahälsovårdens uppföljningsregistrering.”

Info Graviditetsregistret 

Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi/SFOG hänvisar på sin hemsida till både Graviditetsregistret och internetmedicin.se som regelbundet uppdaterar aktuell info. Länk: SFOG

Inflammatoriska tarmsjukdomar IBD
Svensk Gastroenterologisk Förening/SGF har tagit fram information till personer med inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD). Du hittar en sammanfattning här: IBD och Corona

/Karin Kjellberg
projektledare Förlossningsskadad Kvinna


2020-03-03
Projektets första Ambassadörsträff den 21-22 februari blev verkligen en lyckoträff! Det kräver sin planering att samla en grupp personer som bor spritt i landet och mycket ska fungera. Ja, vi höll tummarna… och bra blev det. Tack till alla er som var på plats och bidrog till programinnehåll, samtal och diskussioner. Först av allt till våra ambassadörer som deltar i det här projektet med sin tid, sina erfarenheter och sin kunskap. Utan er hade det här projektet inte varit.

Tack också till er som medverkade till ett välfyllt programinnehåll. Processledare Frida Sandegård inledde träffen med att guida gruppen i erfarenhetsutbyte och idéer utifrån projektets syfte och mål. Vilka är vi och vart vill vi? Det blev många intressanta samtal som fortsatte vid kvällsbuffén. Innan dess ansvarade en av ambassadörerna, Frida Trönnberg, för ett välkommet kort yogapass med fokus på bäckenbottenområdet.

Margareta Röstlund, ordförande i Mag- och tarmförbundet, inledde dag två med att kort berätta om bakgrunden till att ”förlossningsskador” blev tillagd som diagnosgrupp på förbundet. Vilket också bidragit till att det för första gången i Sverige finns en patientorganisation för just denna målgrupp! Därpå följde ett pass om politiskt påverkansarbete. Hur, när och varför? Monica Klasén McGrath, kommunikatör på Funktionsrätt Sverige, delgav oss sina erfarenheter och kunskaper. Viktigt och intressant!

Sista men inte minst gavs oss fakta om bäckenbotten- och förlossningsskador av Ann Olsson, huvudredaktör för nyutgiven bok med samma namn. Till professionen är Ann barnmorska samt en av dem som utformat utbildningsprogrammet backenbottenutbildningen.se. Vi erhåll fördjupad kunskap, olika perspektiv och vidgad kunskap.

Tack igen till alla som gjorde vår första ambassadörsträff mer än innehållsrik!

2020-02-14
Idag är det Alla Hjärtans Dag, en dag då kärlek och omsorg ges särskilt stort fokus. Det ligger inte långt bort att också tänka på ”vård och omsorg”. Svensk sjukvård har hög standard jämförelsevis så omsorgen finns där. Men, det finns det som behöver få särskilt stort fokus. Därför finns projektet Förlossningsskadad Kvinna.

Om en dryg vecka har vi vår första ambassadörsträff här i Stockholm. Något vi ser mycket fram emot! Vi ser också fram emot att framöver få utforska ett nystartat samarbete. Projektet och mammastygn.se kommer göra gemensam sak i uppgiften att fortsätta belysa de problem som kan följa med bristningar och förlossningsskador. Att området skulle vara ”trendigt”, som en journalist sa häromdagen i TV4 Nyhetsmorgon, är mer eller mindre en förolämpning. Att fortsätta synliggöra är tvärtom att visa omsorg för dem det gäller. Följ oss här så kommer du få veta hur och på vad sätt vi bidrar!

2020-01-27
Nu har projektet Förlossningsskadad Kvinna varit igång drygt fem månader och mycket har hänt på denna relativt korta period. Från anställning av projektledare samt tillhörande uppbyggnad av projektteam och kansli sommar och höst 2019, till det viktiga arbetet med att hitta ambassadörer till projektet. Och ja, ambassadörsgruppen på cirka 16 personer är i skrivande stund nästan fulltalig, det är vi fantastiskt glada för! Våra ambassadörer – personer med egna erfarenheter av permanenta problem efter förlossningsskada – representerar en stor nationell spridning. Det gör att vi kommer att kunna belysa erfarenheter från olika delar av landet när det kommer till förlossnings- och eftervård.

För att grunda projektets syfte och mål har vi om några veckor en första ambassadörsträff. En viktig träff som vi ser fram emot. Ambassadörerna är de som så att säga kommer fylla projektet  med innehåll, de är bärare av erfarenheter och upplevelser som behöver förmedlas. Projektet kommer för övrigt  bra i tid. Regeringen har en pågående satsning för tryggare och säkrare förlossningsvård där en rad instanser är inblandade. En satsning som tillkommit på grund av de problem som rapporterats från olika håll. Inte minst gäller det höjda röster från kvinnor själva! Bland annat spridda i diverse Facebook-grupper de senaste åren.

Tillsammans är vi många som delar kampen för bättre vård! Se gärna:

#vågavägraförlossningsskador
#alltserfintut
#alltomförlossningsskador

/Karin, projektledare