På gång i projektet

På denna sida kan du följa vad som händer i projektet Förlossningsskadad Kvinna 2019 – 2022.

2020-02-14
Idag är det Alla Hjärtans Dag, en dag då kärlek och omsorg ges särskilt stort fokus. Det ligger inte långt bort att också tänka på ”vård och omsorg”. Svensk sjukvård har hög standard jämförelsevis så omsorgen finns där. Men, det finns det som behöver få särskilt stort fokus. Därför finns projektet Förlossningsskadad Kvinna.

Om en dryg vecka har vi vår första ambassadörsträff här i Stockholm. Något vi ser mycket fram emot! Vi ser också fram emot att framöver få utforska ett nystartat samarbete. Projektet och mammastygn.se kommer göra gemensam sak i uppgiften att fortsätta belysa de problem som kan följa med bristningar och förlossningsskador. Att området skulle vara ”trendigt”, som en journalist sa häromdagen i TV4 Nyhetsmorgon, är mer eller mindre en förolämpning. Att fortsätta synliggöra är tvärtom att visa omsorg för dem det gäller. Följ oss här så kommer du få veta hur och på vad sätt vi bidrar!

2020-01-27
Nu har projektet Förlossningsskadad Kvinna varit igång drygt fem månader och mycket har hänt på denna relativt korta period. Från anställning av projektledare samt tillhörande uppbyggnad av projektteam och kansli sommar och höst 2019, till det viktiga arbetet med att hitta ambassadörer till projektet. Och ja, ambassadörsgruppen på cirka 16 personer är i skrivande stund nästan fulltalig, det är vi fantastiskt glada för! Våra ambassadörer – personer med egna erfarenheter av permanenta problem efter förlossningsskada – representerar en stor nationell spridning. Det gör att vi kommer att kunna belysa erfarenheter från olika delar av landet när det kommer till förlossnings- och eftervård.

För att grunda projektets syfte och mål har vi om några veckor en första ambassadörsträff. En viktig träff som vi ser fram emot. Ambassadörerna är de som så att säga kommer fylla projektet  med innehåll, de är bärare av erfarenheter och upplevelser som behöver förmedlas. Projektet kommer för övrigt  bra i tid. Regeringen har en pågående satsning för tryggare och säkrare förlossningsvård där en rad instanser är inblandade. En satsning som tillkommit på grund av de problem som rapporterats från olika håll. Inte minst gäller det höjda röster från kvinnor själva! Bland annat spridda i diverse Facebook-grupper de senaste åren.

Tillsammans är vi många som delar kampen för bättre vård! Se gärna:

#vågavägraförlossningsskador
#alltserfintut
#alltomförlossningsskador

/Karin, projektledare