Information om projektet Förlossningsskadad Kvinna

 

Projektet Förlossningsskadad Kvinna är ett 3-årigt arbete på Mag- och tarmförbundet och startade september 2019. Syftet är att värna om de som idag lever med funktionsnedsättningar orsakade av allvarliga förlossningsskador efter en vaginal förlossning. Till allvarliga förlossningskador räknar vi även komplikationer efter en obehandlad eller felläkt Grad 2-skada.

Den övergripande målsättningen i Förlossningsskadad Kvinna är att ge personer med permanenta förlossningsskador egenmakt att påverka sin egen situation. Samt att de bättre ska kunna bevaka och tillvarata sina rättigheter särskilt i samband med eftervården. Genom projektet på Mag- och tarmförbundet kommer denna grupp att få en viktig och efterfrågad föreningstillhörighet. Därigenom skapas en långsiktig plattform för gemenskap, kunskap och påverkan.

Målgruppen för detta projekt är som beskrivits de som fött barn vaginalt och som efter det drabbats av långtgående förlossningsskador. Exempelvis nedsatt funktion i ändtarmens ringmuskler, smärtor i bäckenbotten eller svårigheter att knipa. Projektet berör inte förlossningsskador på barn. Loggan samt projektnamnet Förlossningsskadad Kvinna är tänkt att förtydliga denna distinktion.

Mag- och tarmförbundets målsättning är att genom projektet bygga upp ett långsiktigt arbete för en säkrare förlossningsvård och bättre tillgång till eftervård vid en förlossningsskada.

Projektet Förlossningsskadad Kvinna kommer:

  • bidra till ökad medvetenhet om långtgående konsekvenser av permanenta förlossningsskador
  • ta fram en ambassadörsutbildning kring ämnet förlossningsskador
  • bidra till att drabbade individer kompetensutvecklas i ämnet för att kunna driva påverkansarbete
  • lyfta fram patientperspektivet i ny bok
  • bidra till att ambassadörerna kan medverka i publika evenemang genom samtal, debatt eller föreläsningar
  • upprätta en stödlinje dit de med förlossningsskador kan vända sig för att få råd och stöd av en erfaren barnmorska
  • värna om mångfald i ambassadörsgruppen sett till ålder, sexuell identitet och kulturell bakgrund

 

Sekundära målgrupper för projektet Förlossningsskadad Kvinna är vårdprofessionen inom förlossningsvård och eftervård samt tillhörande högskoleutbildningar men även politiker, myndigheter och regioner. Övriga målgrupper är anhöriga, allmänhet och media.

För att se alla delar av projektets hemsida klicka här: Startsida projektet

PROJEKTPERIOD; september 2019 – augusti 2022

Kontaktperson
Peter Eneroth, Generalsekreterare
08-642 42 00
email hidden; JavaScript is required

Följ gärna Mag- och tarmförbundet på Facebook