Vården i kalejdoskopet – om splittrade och förvirrade vårdsituationer

Hur skapar vi framtidens IBD-vård? Hur förändrar vi situationen för de tiotusentals personer som lever med IBD idag? Vad är bra med IBD-vården, vad är dåligt, och vad måste göras bättre?

Många patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) kan berätta om dålig psykisk hälsa och bristande empati från sjukvården. Mag- och tarmförbundet har i ett projekt undersökt sina medlemmars livskvalitet och funnit att kropp och själ måste integreras bättre i den svenska IBD-vården. Kom, lyssna och delta i ett seminarium om hur vi skapar framtidens holistiska IBD-vård.

MEDVERKANDE

Fredrik Hed, moderator, leg. apotekare

Stefan Lindgren, professor, Lunds universitet, överläkare i gastroenterologi, Skånes universitetssjukhus

Reidar Gårdebäck, programdirektör, strategiskt innovationsprogram, Medtech4Health

Ingrid Lennerwald, (S) ordförande i beredningen framtidens sjukvård, Skåne

Sofie Marton, förtroendevald, Mag- och tarmförbundet

Daniel Forslund, (L) innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting

Susanna Jäghult, leg. sjuksköterska, med. dr, Stockholm Gastro Center

När och var?

Den 4 juli 2016 Kl 14.45-16.00 på Briggen Tre Kronor

Vi bjuder på enklare förtäring efter seminariet då det också finns en möjlighet att fortsätta samtala med seminariets deltagare. Se hela inbjudan som PDF här.


För mer information om eventet vänligen navigera till eventet i vår kalender.