Utbildningskväll Mag-tarmcancer

ILCO och Mag- och tarmförbundet arrangerar i samarbete med Onkologiska kliniken i Östergötland en kväll för Dig som har/har haft mag-tarmcancer och för dina närstående.

Syftet med denna utbildningskväll är att skapa ett bättre nätverk för tarmcancerpatienter där man kan hjälpa och stötta varandra, efter egna önskemål så långt som möjligt. Mag- och tarmförbundet och ILCO ansvarar för att detta nätverk fungerar samt håller även i kontakter med andra tarmcancerpatienter i övriga delar av landet.

Datum: Tisdag den 18 oktober, kl 16.30-20.00

Kl. 16.30 inleds mötet med fika. Programmet startar kl. 17.00, med Prof Maria Albertsson som informerar om tarmcancer. Dr Per Loftås rapporterar från sin avhandling om kirurgisk behandling vid rektalcancer samt ILCO och Mag- och tarmförbundet berättar om sin verksamhet. Programmet avslutas ca kl. 20.00.

Plats: Hotell Scandic Linköping City, G:a Tanneforsv. 51

Anmälan: Marie Steen, tel. 076-797 00 52, alt. email hidden; JavaScript is required.

Sista datum för anmälan: 14 oktober


För mer information om eventet vänligen navigera till eventet i vår kalender.