Temakväll om IBD

Mag- och tarmföreningen i Stockholms län bjuder tillsammans med Tillots in till en temakväll om ulcerös kolit och Crohns sjukdom, IBD. Deltagande i temakvällen är kostnadsfritt. Begränsat antal platser. Anmälan är obligatorisk. Anmälan senast 15 maj: Anmälan till IBD-föreläsning 16 maj 2023 (google.com)

Adress: Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Tillotts Pharma står för kostnader för kaffe/te, föreläsare och lokal. Syftet med temakvällen är att öka medvetenheten och kunskapen kring inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) hos Mag- och tarmföreningens medlemmar och allmänhet, patienter och/eller närstående som vill veta mer.


För mer information om eventet vänligen navigera till eventet i vår kalender.