Livskvalité trots IBD – en rapport om att leva med IBD

FRUKOSTSEMINARIUM: Många IBD-patienter berättar om dålig mental hälsa och bristande empati från sjukvården. Att värna om livskvalitet kan komma att kräva en mer holistisk syn, speciellt eftersom IBD ofta genomsyrar alla aspekter av livet. Att själv be om eller söka psykisk vård är dock inte lätt, särskilt då många patienter vittnar om läkare som avfärdar symptomen som en del av sjukdomen eller bieffekter av medicinering. Går det att bättre integrera vård av kroppen med vård av den mentala hälsan?

Kom och lyssna på ett intressant frukostseminarium om livskvalitet vid IBD. Vid seminariet presenteras en rapport som bygger på en undersökning bland 850 medlemmar i Mag- och tarmförbundet som har någon form av IBD.

Välkommen!

VAR? Selected Office, Artillerigatan 6, 1 tr, 114 51 Stockholm, kod: 3122

NÄR? Torsdagen 19 maj, Kl. 8:30 – 10:00

OSA: email hidden; JavaScript is required senast den 17 maj


För mer information om eventet vänligen navigera till eventet i vår kalender.