Föreläsning om kost och IBD i Göteborg

Göteborgs Mag- och tarmförening bjuder in till en föreläsning om kost och behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom. Kom och lyssna till föreläsning Göteborgs främsta specialister inom ämnet.Inbjudan IBD-föreläsning i Göteborg 19 maj 2022


För mer information om eventet vänligen navigera till eventet i vår kalender.