Årsmöte i Göteborgs Mag- och tarmförening

Torsdagen den 28 februari 2024 kommer Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet att hålla sitt årsmöte på Dalheimers Hus i Göteborg.


För mer information om eventet vänligen navigera till eventet i vår kalender.