Nyheter

Enkätundersökning om stöd och informationsmaterial vid cancerrehabilitering

RCC i samverkan vill gärna bättre förstå vad för typ av stöd och informationsmaterial om cancerrehabilitering som patienter och närstående önskar. De genomför därför en enkätundersökning kring några utvalda områden, som ett led i att förbättra sitt arbete.

Enkäten tar ca 5 minuter att genomföra och dina svar är viktiga. Dina svar är helt anonyma.

Klicka här för att komma till enkäten.