Nyheter

Gruppbild på representanter i regeringens patientråd

Möte med regeringens patientråd

Regeringens patientråd samlades efter mötet förra veckan. I grupper diskuterades bland annat hur hälso- och sjukvården fungerar i kommunerna och hur den kan förbättras. Pia Delin, styrelseledamot i Mag- och tarmförbundet, är vår representant i rådet. Patientrådet företräder patienters och våra närståendes intressen och syftet är att skapa en mer personcentrerad hälso- och sjukvård.