Nyheter

SE WEBBINARIET ”ATT LEVA MED INFLAMMATORISK TARMSJUKDOM”

Webbinariet ”Att leva ett bra liv med inflammatorisk tarmsjukdom”, som sändes 11 oktober kan du se via denna länk: https://webinars.mediahuset.se/2023/10/12/att-leva-ett-bra-liv-med-inflammatorisk-tarmsjukdom/

Att leva med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) kan ibland kännas svårt och jobbigt men det händer en hel del inom området, såväl nya behandlingar som medicinsk forskning går framåt.

SWIBREG är ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att öka kunskap om och förbättra vården av personer med inflammatorisk tarmsjukdom. SWIBREG bjöd in till webbinariet som riktar sig till dig med IBD, anhöriga samt sjukvårdspersonal med intresse för IBD och det handlar om:

  • Personcentrerat förhållningssätt – vad innebär det egentligen?
  • En organisation utifrån kunskapsstyrning och med patientrepresentation – hur fungerar det?
  • Nationellt vårdprogram och vårdförlopp – vad innebär det för personer med IBD?
  • Hur kopplas detta till SWIBREG?

Föreläsare: Marie Lindh från Mag- och tarmförbundets styrelse, Marie Andersson sjuksköterska Mag- och tarmmottagningen Södra Älvsborgs Sjukhus, Anne Carlsson från ILCO, Susanna Jäghult Vårdenhetschef Endoskopicentrum, Södersjukhuset och Hans Strid överläkare och docent på Karolinska Universitetssjukhuset.