Nyheter

KONGRESS OCH NY FÖRBUNDSSTYRELSE

Årets kongress hölls på Quality Hotel Friends i Solna lördagen den 21 oktober. En ny styrelse valdes med Karl Gustavsson som ny förbundsordförande för kommande treårsperiod.

Karl Gustavsson, som tidigare varit vice ordförande tackade av Jonas Eriksson för sin fina insats efter en period som ordförande i förbundet mellan 2021-2023. Vi tackar även avgående ersättare Kari Isoaho och Fredrik A Persson för era insatser denna kongressperiod.

Susanne Nyström, tidigare styrelseledamot, valdes till ny vice ordförande i förbundet.

Susanne Eklund, Marie Lindh, Eleni Persson och Pia Delin omvaldes som ledamöter till en ny kongressperiod tillsammans med tidigare ersättare Katharina Berggren.

Fredrik Hopfgarten omvaldes till ersättare ihop med nyvalda ersättare Anneli Lönn och Inéz Arvidsson Delgado.

Vi tackar nya förbundsstyrelsen för ert engagemang och önskar lycka till!