Nyheter

Antibiotikaanvändning kopplas till tarmcancer

Att inta antibiotika under mer än sex månader ökar risken för att utveckla cancer i tjocktarmen. Det visar svensk studie som tittat närmare på 40 000 cancerfall.

”– Antibiotika, som vi vet påverkar tarmfloran, var ett område vi tittade på. Och tack vare det svenska läkemedelsregistret, där all förskrivning av läkemedel sedan 2005 finns registrerad, hade vi tillgång till ett utmärkt underlag för att testa vår hypotes”. Det säger cancerforskaren Sophia Harlid som, tillsammans med kollegor vid Umeå universitet, under många år försökt hitta riskfaktorer för tarmcancer.

Läs hela artikeln på Onkologisk tidskrift.