Nyheter

tarmcancerscreening

Nationellt vårdprogram för tarmcancerscreening framtaget

Ett nationellt vårdprogram för tarmcancerscreening har tagits fram av RCC i samverkan och nyligen publicerats. Både screeningen och vårdprogrammet är det första av sitt slag i Sverige.

Läs hela nyheten på Cancercentrum.se.