Nyheter

tarmcancerscreening

Screening för tarmcancer ökar överlevnaden

Personer med screeningupptäckt tarmcancer har betydligt högre överlevnad än de som får sin diagnos efter att symtom för sjukdomen uppstått. Det konstaterar forskare i en av de första studierna av populationsbaserade, etablerade screeningprogram i nio europeiska länder.

Läs hela nyheten på Läkartidningens hemsida.