Nyheter

Personer med IBD har mer mikroplaster i sin avföring

Personer med inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) har högre nivåer av mikroplaster i sin avföring. Det visar forskare i en kinesisk studie. Resultaten indikerar att mikroplaster kan vara involverade i sjukdomarnas förlopp.

Allt fler människor insjuknar i de inflammatoriska tarmsjukdomarna (IBD) Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Sjukdomarna karaktäriseras av kronisk inflammation i mag-tarmkanalen och både gener samt kost- och miljöfaktorer anses vara involverade i sjukdomsmekanismerna.

Mikroplaster är ett samlingsnamn för små plastfragment som är upp till fem millimeter i storlek. Kunskapsluckorna kring deras effekter på människors hälsa är fortfarande betydande, men studier på djurmodeller har visat att mikroplaster kan orsaka både tarminflammation och andra problem i mag-tarmkanalen. 

I syfte att vidga kunskapen om mikroplasters eventuella koppling till IBD bestämde sig forskare från Kina för att studera innehållet av mikroplaster i avföring från personer med IBD och sedan jämföra analysresultaten med dem från friska kontrollpersoner. Resultaten, som publicerades förra året i den vetenskapliga tidskriften Environmental Science & Technology, visar att personer med IBD har cirka 50 procent mer mikroplaster i sin avföring.

MIKROPLASTER ETT OMFATTANDE MILJÖPROBLEM

Mikroplaster har förorenat hela planeten. Bara marin nedskräpning räknas till ett av vår tids största miljöproblem och plast har identifierats som den vanligaste sortens skräp i haven. Att människor därför får i sig mikroplaster via både vatten och mat är trots allt kanske inte särskilt konstigt. Mikroplaster är kända för att skada naturen och vår omgivning men lite har hittills varit känt kring hur de påverkar människors hälsa.

I syfte att studera sambanden mellan mikroplaster och IBD analyserade forskarna avföringsprover från 52 personer med IBD vilka sedan jämfördes med studier på avföring från 50 friska kontrollpersoner. Deltagarna, som var bosatta på olika platser runtom i Kina, fick samtidigt fylla i uppgifter om deras mat- och dryckesvanor under det senaste året. 

När forskarna därefter analyserat resultaten såg de att medan friska personer hade 28 mikroplastbitar per gram i sin avföring, hade personer med IBD så mycket som 42 mikroplastbitar per gram avföring. Koncentrationen av mikroplaster var dessutom högre hos de patienter med IBD som led av mer allvarliga former av sjukdomen. 

HITTADE 15 OLIKA VARIANTER AV MIKROPLAST

Utöver att forskarna såg en association mellan mikroplaster och IBD, fann de att personer som tenderade att äta mycket hämtmat och/eller dricka vatten ur plastflaskor hade betydligt mer mikroplaster i sin avföring än dem som i stor grad undvek dessa produkter.      

Totalt fann forskarna 15 olika varianter av mikroplast i avföringsproverna, däribland PET-plast, som ofta används för att framställa bland annat vattenflaskor och matlådor. 

Då studien är liten och inte visar på orsakssamband understryker studieförfattarna dock att mer forskning behöver genomföras för att utreda associationen mellan mikroplaster och IBD närmare. Forskarna konstaterar även att en möjlig förklaring till de förhöjda mikroplastnivåerna hos deltagarna med IBD exempelvis skulle kunna förklaras av att sjukdomen i sig gör att drabbade individer eventuellt blir mer känsliga för att lagra upp mikroplasterna i sin avföring.

Text: Linn Inganäs

Källa: ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY

Denna artikel publicerades i Allt om mage 2 2022. Vill du läsa fler artiklar från Allt om mage? Bli medlem i Mag- och tarmförbundet och få medlemstidningen i brevlådan.