Nyheter

Forskning på sjukdomar i övre mag-tarmkanalen och levern får stöd från Mag-Tarmfonden

Sex forskare inom mag-tarm- och leverområdet får dela på totalt 800 000 kronor när Mag-Tarmfonden i samband med Gastrodagarna i Malmö den 4-6 maj delar ut årets forskningsanslag.

Årets största anslag går till Dag Holmberg vars projekt, som bedrivs vid Karolinska Institutet, är inriktat mot studier på endoskopisk behandling av cellförändringar i matstrupen (Barretts esofagus).

– Det känns väldigt roligt och hedrande att Mag-tarmfonden uppmärksammar och stöttar min forskning. Det blir också en bekräftelse på att forskningen jag ägnar mig åt är viktig. Med detta anslag har jag mycket goda förutsättningar att kunna genomföra projektet på ett bra sätt, säger han.

Mag-Tarmfondens ordförande Bodil Ohlsson ser mycket positivt på att fonden även i år kan stötta viktig forskning.

– Det är tack vare generösa donationer från både privata givare och företag som Mag-Tarmfonden nu har möjlighet att dela ut 800 000 kronor till forskning inom mag- tarm och leverområdet. Konkurrensen bland årets sökande har varit hård med många ansökningar av hög vetenskaplig kvalitet. I år går anslagen till sex viktiga projekt som huvudsakligen är inriktade mot studier på sjukdomar i övre mag-tarmkanalen och levern, säger hon.

Mag-Tarmfondens anslagstagare 2022

Dag Holmberg, 200 000 (Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet)

Risk för esofaguscancer efter endoskopisk eradikeringsterapi av dysplastisk Barretts esofagus

Helene Johansson, 150 000 (Karolinska Institutet)

Metabola effekter av kolecystektomi

Ying Shang, 150 000 (Karolinska Institutet)

Predicting the risk of severe liver disease in patients with type 2 diabetes

Francisco Silva, 100 000 (Karolinska Universitetssjukhuset)

Komplett resektion av neoplastisk Barretts slemhinna med endoskopisk submukosal dissektion

Juan Vaz, 100 000 (Medicinkliniken, Halmstad)

Levercellscancer i Sverige: risk, förekomst, prognos och överlevnad utifrån socioekonomiska aspekter

Axel Wester, 100 000 kr (Karolinska Institutet)

Riskstratifiering och farmakologisk behandling vid fettlever – populationsbaserade studier

Om Mag-Tarmfonden

Mag-Tarmfonden är en ung forskningsfond driven av Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) och Mag- och tarmförbundet med stöd från donationer från allmänheten och hälso- och sjukvårdsföretag. Forskare söker i öppen konkurrens medel ur fonden och ansökningarna värderas av Mag-Tarmfondens oberoende bedömningskommitté. Fonden har två 90-konton, 900475-5 (plusgiro) eller 900-4755 (bankgiro) och är kontrollerad av Svensk Insamlingskontroll. Fondens Swish-nummer är 123 900 47 55. Mer information finns på fondens hemsida: www.magtarmfonden.se

För mer information, kontakta:

Bodil Ohlsson, professor, överläkare, Lunds Universitet. Tel: 040-331000
Linn Inganäs, kommunikationsansvarig, Mag- och tarmförbundet Tel: 073-8213487