Nyheter

Tarmcancerscreening införs i Uppsala län

I höst införs tarmcancerscreening i Uppsala län. De som fyllt 60 år kommer då att få ett erbjudande om att delta.

– När screeningprogrammet är helt utbyggt uppskattar man att 300 liv kan räddas per år, säger Åsa Collin, kirurg och införandeansvarig för screeningprogrammet på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Läs/lyssna på hela nyheten här.