Nyheter

Tema tarmcancer i årets första nummer av Allt om mage

Mars månad är tarmcancermånaden. I årets första nummer av Allt om mage fördjupar vi oss därför i tarmcancer, som är den tredje vanligaste cancerformen bland både män och kvinnor i Sverige. 

Vi träffar Jakob Eberhard, överläkare i onkologi vid Skånes universitetssjukhus och sektionschef på deras mag-tarm- och cancerehabiliteringsenhet, som lär oss om tarmcancer och cancervård. Att ta sig tid att lyssna på varje individ är enligt honom en viktig grund i en välfungerande cancervård.

Inom temat får vi även ta del av en intervju med kolorektalkirurgen Mattias Block. Efter att under 15 års tid ha ägnat yrkeslivet åt att operera patienter med tarmcancer, insjuknade han själv i sjukdomen.

Linda Åkeflo, specialistsjuksköterska i onkologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset och doktorand vid Göteborgs universitet, ger oss dessutom en inblick i området sexuell hälsa i samband med tarmcancer.

I vanlig ordning får vi också ta del av flera nya och intressanta upptäckter inom mag-tarmområdet. Däribland en fördjupning i diagnosen mikroskopisk kolit samt ny forskning inom inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

Allt om mage lyfter bland annat det senaste inom mag-tarmforskningen, intressepolitik, patientberättelser, expertsvar och recept. Tidningen kommer ut fyra gånger per år med en upplaga på cirka 8000 exemplar.

Bli medlem eller stödmedlem i Mag- och tarmförbundet för att få Allt om mage i brevlådan. Ett medlemskap kostar 250 kr per år.