Nyheter

Screening för tarmcancer införs i Västernorrland

Nu börjar region Västernorrland med screening för tidig upptäckt av tarmcancer. Från och med april kommer alla som fyller 60 och 62 år att erbjudas provtagning. Screeningen utökas sedan successivt till att omfatta alla personer mellan 60 och 74 år.

Läs hela nyheten här.