Nyheter

Jästsvamp förvärrar Crohns sjukdom

En vanlig jästsvamp verkar kunna förvärra läkningsprocessen i tarmen vid Crohns sjukdom. Det visar amerikanska forskare i en studie publicerad i våras i den prestigefyllda vetenskapliga tidskriften Science.  

När ett sår uppstår är det viktigt att det läker så att den skadade vävnaden kan återfå sin funktion. Sår som förblir kroniskt oläkta eller inflammerade, vilket exempelvis kan ske i tarmvävnaden hos personer med en inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), ger upphov till olika symtom och lidande hos den drabbade. Tidigare forskning har bland annat kunnat koppla sår- och inflammationsfrämjande effekter vid IBD till kroppens tarmflora. Vilka specifika mikroorganismer som är involverade i dessa processer är dock ofullständigt klarlagt.

Nu har forskare från USA i en studie publicerad i våras upptäckt att nivåerna av en jästsvamp (Debaryomyces hansenii), som vanligtvis hittas i ost och processat kött, är förhöjd i oläkta sår i tarmen hos personer med IBD-sjukdomen Crohns sjukdom. Upptäckten, som publiceras i tidskriften Science, ger hopp om nya behandlingsalternativ för drabbade patienter. 

BAKTERIE ORSAKAR NEDSATT LÄKNINGSFÖRMÅGA

I studien analyserade forskarna tarmvävnad från en mindre grupp patienter med Crohns sjukdom och friska kontroller, och såg att D.hansenii fanns hos majoriteten av dem med Crohns sjukdom men bara hos tio procent av de friska kontrollpersonerna. Forskarna analyserade även DNA från olika inflammations- och inflammationsfria platser i tarmvävnaden från patienter och fann att D.hansenii enbart var förhöjd i de inflammationsdrabbade regionerna.

För att få en djupare inblick i de bakomliggande mekanismerna studerade forskarna även en specifik musmodell med försämrad läkningsförmåga i tarmen, liknande den hos personer med Crohns sjukdom. Genom sina studier kunde forskarna då se att jästsvampen även var förhöjd i de såriga delarna av mustarmen. 

Enligt studieförfattarnas analyser ökar jästsvampen D.hansenii nivån av den inflammationsfrämjande cytokinen CCL5 i de inflammerade delarna av tarmen, vilket, i sin tur, resulterar i en nedsatt tarmläkningsförmåga hos personer med Crohns sjukdom. 

HOPP OM NYA BEHANDLINGAR

Sammanfattningsvis, skriver forskarna, uppfyller upptäckten det så kallade Kochs postulat som är ett kriterium man inom vetenskapen använder sig av för att bestämma huruvida ett orsakssamband mellan en viss mikrob och en sjukdom existerar. 

Även om upptäckten ger hopp om framtida behandlingsalternativ för Crohns sjukom, bör det understrykas att studien är genomförd på en liten grupp patienter och djurförsök vilket innebär att den trots allt inte kan ses som ett definitivt bevis för forskarnas teori. Crohns sjukdom är dessutom ett komplext tillstånd där flera olika faktorer (inte bara enstaka mikrober) mest sannolikt är involverade i sjukdomsutvecklingen.

Om framtida forskning fortsättningsvis kan styrka sambandet mellan Crohns sjukdom och D.hansenii, kan det dock komma att leda till nya viktiga behandlingsalternativ för patientgruppen. Att exempelvis behandla Crohns-patienter som drabbats av D.hansenii med svampdödande läkemedel, alternativt att ta fram läkemedel riktade mot cytokinet CCL5 skulle, enligt studieförfattarna, kunna vara intressanta sätt att mota sjukdomen.

Forskarnas fortsatta arbete kommer närmast fokusera på att lära sig mer om hur jästsvampen interagerar med tarmfloran och immunförsvaret hos personer med Crohns sjukdom.

Text: Linn Inganäs

Denna artikel publicerades i Allt om mage 2 2021. Vill du läsa fler artiklar från Allt om mage? Bli medlem i Mag- och tarmförbundet och få medlemstidningen i brevlådan.