Nyheter

Sämre vaccinsvar vid behandling med immundämpande läkemedel

Personer som får immundämpande läkemedel  bör få minst två doser covid-19-vaccin. Det kan även bli aktuellt att som i vissa andra länder införa en tredje dos i deras grundvaccination. Det skriver en grupp experter från Svenska infektionsläkarföreningen, Svenska hygienläkarföreningen och Föreningen för klinisk mikrobiologi i den tredje reviderade versionen av ett nationellt vårdprogram för covid-19.

”- Det är därför viktigt att särskilt informera patienter med immunmodulerande behandling att de förmodligen inte har ett lika bra skydd som personer utan immunmodulerande behandling mot covid-19 efter en dos vaccin och att det därför är särskilt viktigt att de vaccineras med dos 2”, skriver expertgruppen i vårdprogrammet.

Läs hela nyheten på Läkemedelsvärlden.se