Nyheter

Sämre tandhälsa förvärrar IBD

Många personer med en inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) har problem med tänderna. Men inte nog med det. När bakterierna i munnen sprids vidare ner till tarmen, förvärras den redan pågående tarminflammationen. Det indikerar en djurstudie publicerad i tidskriften Cell.

Kostvanor, ett försämrat näringsupptag, återkommande inflammationer och läkemedel – det är många olika faktorer som kan påverka tand- och munhälsan hos personer med IBD. 

Nu har forskare från USA även sett att tarmsjukdomen kan förvärras av dålig tandhälsa.

I den nya studien, som genomfördes på försöksmöss med IBD, beskriver forskarna upptäckten av två olika mekanismer som munbakterier använder sig av för att öka tarminflammationen vid IBD.

TANDLOSSNING GÖR MUNFLORAN OBALANSERAD

I den första vägen leder tandlossning (parodontit) till att en ohälsosam obalans i munnens bakterieflora uppstår. Sjukdomsframkallande bakterier i munnen ökar i antal och tar sig sedan ner till tarmen, där de förvärrar den redan pågående tarminflammationen.

Forskarna skriver att tarmfloran hos friska möss vanligtvis är tillräckligt stabil för att klara av att stå emot koloniseringen av de skadliga bakterierna. Men i möss med IBD där tarmfloran är obalanserad, leder obalansen till att djurens motståndskraft mot sjukdomsframkallande bakterier försvagas. Det, i sin tur, gör att tarminflammationen förvärras.

Parallellt med detta resulterar tandlossningen också i att kroppens eget immunsystem bildar så kallade T-celler i munnen, som – vid sidan av den första vägen – också tar sig ner till tarmen och ytterligare förvärrar tarminflammationen vid IBD.

VIKTIGT MED GOD MUNHYGIEN

Forskarna menar att studien pekar mot att personer med IBD i hög grad bör eftersträva en god munhygien. De nämner även att upptäckten – trots att den är gjord på försöksmöss – i alla fall indikerar att man genom att behandla inflammation i munnen och tandköttet hos personer med tarmsjukdomen, möjligtvis kan mildra symtomen relaterade till IBD.     

Vi hoppas på en fortsatt fördjupning i området. Studien publicerades i somras i den ansedda vetenskapliga tidskriften Cell.

Text: Linn Inganäs

Denna artikel publicerades i Allt om mage 4 2020. Vill du läsa fler artiklar från Allt om mage? Bli medlem i Mag- och tarmförbundet och få medlemstidningen i brevlådan.