Nyheter

1,8 miljoner till forskning inom mag-tarm- och leversjukdomar

Fem forskare får dela på totalt 1,8 miljoner när Mag-Tarmfonden delar ut årets stipendier i samband med Svenska Gastrodagarna i Borås den 4-6 maj.

Gunilla Falks stipendium, som är på en miljon kronor och specifikt syftar till att främja forskning på ulcerös kolit, går till Jonas Halfvarson vid Örebro universitet.

– Det är en stor ära att få motta Gunilla Falks stipendium. Forskningsmedlen kommer att användas till att utveckla mitt och min forskargrupps arbete kring att identifiera och karakterisera proteinprofiler i de tidiga stadierna av ulcerös kolit och att utforska deras potential för att förutspå vem som kommer att utveckla sjukdomen. Detta för att i slutändan förbättra långsiktiga resultat och livskvalitet hos patienter med ulcerös kolit, säger Jonas Halfvarsson.

Mag-Tarmfondens ordförande Björn Lindkvist är glad över att Mag-tarmfonden även i år kan öka den totala prissumman.

– I år är ett extra spännande år då vi tack vare en mycket stor och riktad donation från en privat givare har kunnat göra en satsning mot forskning på ulcerös kolit. Jag är också mycket glad för alla små donationer och initiativ som är det som är grunden till att fonden kan fortsätta att expandera. Ett roligt exempel är årets arrangör av Gastrodagarna, gastrosektionen på Södra Älvsborgs Sjukhus, som under parollen ”Tillsammans för Mag-Tarmfonden” cyklar Vätternrundan och samtidigt samlar in pengar till fonden. Sist men inte minst vill vi också tacka fondens företagspartners som troget står bakom fonden, säger Björn Lindkvist.

Årets näst största stipendium på 400 000 tilldelas Patrik Nasr vid Linköpings universitet, vars forskningsprojekt är inriktat mot fettlever hos patienter med diabetes.

– Jag är väldigt glad och tacksam över att få ta emot Mag-Tarmfondens stipendium. Anslaget kommer att underlätta genomförandet av vår studie där vi försöker utröna förekomsten av fettlever och svår leversjukdom hos patienter med typ 2 diabetes, säger Patrik Nasr.

Mag-Tarmfondens stipendiater 2021

Jonas Halfvarsson, Örebro universitet, 1000 000

Identifering av proteinprofiler för att karakterisera prekliniska faser av ulcerös kolit och för att förutspå sjukdomen (PreKlin-UC)

Patrik Nasr, Linköpings universitet, 400 000

Fettlever hos patienter med diabetes

Antonio Molinaro, Göteborgs universitet, 200 000

Studien om imidazol propionat roll i primär skleroserande kolangit sjukdomsåterfall (rPSC) efter levertransplantation

Jessica Sjölund, Göteborgs universitet, 100 000

Funktionella mag-tarmsjukdomar med smärta – från barndom till vuxen ålder

Catarina Lindqvist, Karolinska institutet, 100 000

Näringsintag och kostmönster hos personer med primär skleroserande kolangit

Om Gunilla Falks stipendium för forskning på ulcerös kolit om en miljon kronor

Mag-Tarmfonden har i år det stora nöjet att utlysa ett särskilt riktat stipendium om en miljon kronor för forskning på ulcerös kolit. Stipendiet har möjliggjorts genom en generös privat donation från Gunilla Falk, Vadstena. Gunilla Falk drabbades själv av ulcerös kolit vid 80 års ålder och tyckte inte att hon kunde få någon bra förklaring till varför hon drabbades av denna sjukdom. Insikten om vilka kunskapsluckor som fortfarande finns kring ulcerös kolit var det som inspirerade henne till denna donation.

Om Mag-Tarmfonden

Mag-Tarmfonden är en ung forskningsfond driven av Svensk Gastroenterologisk Förening och Mag- och tarmförbundet med stöd från cirka en miljon kronor till framstående svensk forskning. Mag-Tarmfondens syfte är att stödja svensk forskning kring mag- och tarmsjukdomar. Forskare söker i öppen konkurrens medel ur fonden och ansökningarna värderas av Mag-Tarmfondens oberoende bedömningskommitté. Fonden har två 90-konton, 900475-5 (plusgiro) eller 900-4755 (bankgiro) och är kontrollerad av Svensk Insamlingskontroll. Fondens Swish-nummer är 123 900 47 55. Mer information finns på fondens hemsida: www.magtarmfonden.se

För mer information, kontakta:

Björn Lindkvist, MD PhD, överläkare, sektionschef, Sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tel: 031-3427705
Mob: 070-9666315

Linn Inganäs, kommunikationsansvarig, Mag- och tarmförbundet

Mob: 073-8213487