Nyheter

KONGRESS 2021: NY FÖRBUNDSSTYRELSE

Vid Mag- och tarmförbundets digitala kongress den 10 april valdes en ny förbundsstyrelse. Jonas Eriksson tar efter flera år som styrelseledamot över ordförandeposten efter Margareta Röstlund. Vice ordförande blir Karl Gustavsson.  

Pia Delin, Susanne Nyström, Eleni Persson sitter kvar sedan den föregående kongressperioden, men nu som ordinarie ledamöter tillsammans med Kari Isoaho och Susanne Eklund (nyval). Suppleanter är Fredrik Hopfgarten (omval), Fredrik A Persson, Marie Lindh och Katharina Berggren (samtliga nyval). Presentationer kommer under våren på förbundets hemsida.

Vid kongressen tackades följande personer för deras fina insatser under den senaste kongressperioden: Margareta Röstlund, Birgitta Lindskog Boklund, Christer Johannesson, Gerd Winoy Mowitz och Inez Norberg Delgado.

Frågor kan ställas till Mag- och tarmförbundets generalsekreterare Peter Eneroth:

Tel: 08 642 42 00

email hidden; JavaScript is required