Nyheter

Färre fall av tarmcancer med riktade screeninginsatser

Allmän screening av 60–79-åringar för tarmcancer beräknas kunna minska antalet drabbade av denna cancerform med åtminstone 400 fall per år. Men framgångsrik screening förutsätter ett högt deltagande i screeningprogrammet och deltagandet kan vara lägre i högriskgrupper. En ny rapport från RCC som utgår från s.k. geomapping, visar att det behövs riktade insatser för effektivare screening i geografiska upptagningsområden där screening förväntas ge mest nytta.

Läs hela nyheten på cancercentrum.se