Nyheter

Skrivelse till myndigheterna om covid-19, mag-tarmsjukdomar och vaccinering

Mag- och tarmförbundet får en hel del frågor från både medlemmar och allmänheten om covid-19, mag-tarmsjukdomar och vaccinering. Tyvärr är de säkra evidensbaserade svaren få eftersom pandemin i stort sett tagit hela världen med överraskning. I en skrivelse till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen uppmärksammar vi myndigheterna på Svensk Gastroenterologisk förenings rekommendationer angående IBD.

Ansvariga myndigheter har naturligtvis mycket att göra och är hårt ansatta, men informationen om specifika diagnoser är oroande knapphändig. Detta gäller inte minst på mag-tarmområdet där just nu frågorna om vaccineringsprioriteringen är särskilt av intresse för många svårt sjuka.

Det är i detta läge viktigt att myndigheterna samarbetar med och tillvaratar den resurs som finns i de professionella läkar- och sjuksköterskeföreningarna. Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) har till exempel ganska tidigt under pandemin identifierat vissa mag-tarmpatienter som särskilda riskgrupper.

Mag- och tarmförbundet har därför genom skrivelse till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen säkerställt att SGF:s rekommendationer verkligen kommer myndigheterna till kännedom. Läs skrivelsen här: Skrivelse_FHM_SGF_bilaga