Nyheter

Ny studie har undersökt kopplingen mellan IBD och svår covid-19

Personer med IBD verkar inte löpa ökad risk att drabbas av svår covid-19. Det visar en ny studie ledd av forskare vid Karolinska Institutet, Örebro universitet samt Harvard.

Mag- och tarmförbundet har varit i kontakt med Jonas Ludvigsson, barnläkare och professor vid Karolinska institutet, samt försteförfattare till studien.

Vad handlar er studie om?

– I vår studie studerar vi risken för covid-19 hos 67 000 patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i Sverige. Det nya med vår studie är att vi jämför med normalbefolkningen, men också att vi både studerar mild och svår covid-19.

Vilka är de viktigaste resultaten från studien?

– Man vet sedan tidigare att IBD-patienter oftare testas för covid-19 än den övriga befolkningen. Det är inte konstigt eftersom det kan finnas en oro för att man ska bli sjuk, men också att man under våren 2020 prioriterades för provtagning om man hade underliggande sjukdomar. I vår studie såg vi att IBD-patienter med covid-19 hade en lätt ökad risk att läggas in på sjukhus med covid-19, men det viktigaste fyndet var att de inte löpte någon ökad risk att behöva IVA-vård för covid-19 eller dö av covid-19.

Vad får resultaten för praktisk betydelse?

– Jag tycker att resultaten är mycket positiva för patienter med IBD. De verkar inte ha en ökad risk för svår covid-19. Vi kan inte utesluta att det finns mindre grupper av patienter med ökad risk för svår covid-19, men den riskökningen är då låg. Om jag själv hade IBD skulle jag bli lugnad av den här studiens resultat.

Läs studien .

Foto: Alexander Donka