Nyheter

Digitalt stöd ska minska risken för andra hälsoproblem vid cancerbehandling

Cancerbehandlingar leder ofta till fysisk inaktivitet och en frekvent stillasittande livsstil. Det ökar risken för andra hälsoproblem. Forskare vid MDH ska nu utveckla ett digitalt stöd som ska underlätta för cancersjuka att minska sitt stillasittande och på så sätt även minska risken för livsstilsrelaterade sjukdomar.

Läs hela nyheten på Mälardalen högskolas hemsida.