Nyheter

Mag-tarmsjukdom och coronavirus

Undrar du om nya coronaviruset? Mag- och tarmförbundet har varit i kontakt med Björn Lindkvist, överläkare och gastroenterolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och frågat om det finns några särskilda råd till personer med en mag- och tarmsjukdom angående coronavirussmittan.

Vissa personer med en mag-tarmsjukdom står på läkemedel som nedsätter immunförsvaret (immunosupprimerande behandling). Vi frågade Björn Lindkvist, överläkare och gastroenterolog vid Sahlgrenska Universitetsjukhuset, om det finns några särskilda råd till denna grupp patienter:

– Vi får många frågor till oss från våra egna patienter på just detta tema. Vi råder våra patienter att följa allmänna rekommendationer från Folkhälsomyndigheten samt att fortsätta med sina mediciner som vanligt. Det finns ingen anledning att avbryta immunosupprimerande behandling i syfta att minska risken för att bli smittad av coronaviruset eller för att vara bättre rustad att kunna hantera ett eventuellt framtida insjuknande i denna smitta, säger Björn Lindkvist.

För mer information om mag-tarmsjukdomar och coronavirussmitta hänvisar vi till din vårdgivare samt Folkhälsomyndigheten.