Nyheter

Corona/Covid-19: Råd till personer med inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) från IOIBD

Den internationella organisationen för studier av inflammatoriska tarmsjukdomar (IOIBD) har tagit fram rekommendationer gällande coronaviruset/covid-19 till personer med inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD).

Nedan finns en svensk översättning av några punkter relaterade till läkemedel från artikeln. Hela rekommendationen (på engelska) hittar du .

Covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset SARS-CoV-2.

Vad innebär coronaviruset och covid-19 för personer med inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD)?

IBD är en autoimmun sjukdom som ofta behandlas med olika läkemedel som modulerar eller hämmar immunsystemet. Personer med IBD som står på immunosupprimerande behandlingar är därför ofta mer känsliga för infektioner. Läkemedel som kortikosteroider eller immunomodulerare som azathioprin, 6-merkaptopurin eller metotrexat ökar risken för att personer med IBD ska insjukna i virussjukdomar.

OBS! Justera inte dina läkemedel på egen hand. Samråd alltid med din vårdgivare innan du ändrar något i din medicinska behandling.

Vilka är de nuvarande rekommendationerna till personer med IBD relaterade till corona/covid-19?

Det är många personer med IBD som hört av sig och frågat oss om detta. Läkemedel som mesalazin (varumärkesnamn: Asacol, Apriso, Balsalazide, Lialda, Pentasa) går bra att fortsätta behandla med som vanligt. Om man står på en kortisonbehandling som t.ex. prednisolon är det alltid bra om man klarar av att trappa ner behandlingen (dvs. i de fall där det är möjligt).

Thiopuriner (6-merkaptopurin och azathioprin) och tofacitinib har biverkningar som kan hämma kroppens immunförsvar. Det tar dock flera månader innan thiopurinerna lämnar kroppen. Att därför abrupt avsluta sin behandling med dessa läkemedel i syfte att minska risken för infektioner kortsiktigt, kommer inte att fungera.

De biologiska läkemedel som i dagsläget används för att behandla IBD som anti-TNF (Cimzia, Humira, Remicade, Simponi), ustekinumab (Stelara), vedolizumab (Entyvio) är generellt säkra läkemedel att använda. I dagsläget rekommenderar vi inte att man avslutar sin behandling med något av dessa läkemedel. Det är också viktigt att nämna att effekten av dessa läkemedel i många fall blir kvar i kroppen under flera månader efter avslutad behandling.

I nuläget anser IOIBD att det är klokt att personer med IBD som går på immunosupprimerande eller biologiska läkemedel begränsar sitt resande och stora folksamlingar.

De vanligaste immunosupprimerande och biologiska läkemedlen som idag används för att behandla IBD inkluderar prednisolon, azathioprin, 6-merkaptopurin, metotrexat, tofacitnib, infliximab (Remicade och biosimilarer till infliximab som Inflectra, Remsima, Renflexis), adalimumab (Humira och biosimilarer till adalimumab), certolizumab pegol (Cimzia), golimumab (Simponi), ustekinumab (Stelara), vedolizumab (Entyvio), och natalizumab (Tysabri).

IOIBD skriver också att man kommer att uppdatera denna information allt efter forskning på området och ny data blir tillgänglig. Håll alltså koll på .

Allmänna rekommendationer

Så här skriver Folkhälsomyndigheten:

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

För mer information om IBD, läkemedel och coronavirus/covid-19 hänvisar vi till din vårdgivare samt .