Nyheter

Gör din röst hörd!

Mag- och tarmförbundets största tillgång är medlemmarna. Inget annat förbund i landet samlar så många personer med olika sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i mage-/tarm.

Vi vill att den kraft som finns i medlemskåren också ska komma till direkt nytta för vår organisation. Därför kommer vi i början av nästa år att genomföra en stor medlemsundersökning för att ta tillvara medlemmarnas åsikter och forma vårt arbete efter deras önskemål.

Vi är fortfarande ett ganska litet förbund (omkring 6000 medlemmar) men vårt arbete täcker många, stora och viktiga diagnosgrupper. Omkring 1,5 miljoner personer i Sverige lever med olika typer av mag-/tarmproblem. Mer forskning behövs. Mer medial synlighet behövs. Flera koloskopister, kortare tarmcancerköer, effektivare läkemedel, en bättre sammanhållen vårdkedja behövs.

bli medlem, delta i undersökningen nästa år och var med och påverka! Vi lovar att ta era röster tillvara och sprida dem vidare till myndigheter, politiker och hälso- och sjukvården.

Med era åsikter i ryggen blir vi starkare. Genom medlemsundersökningen bygger vi tillsammans ett förbund för framtiden.