Nyheter

Ungdomens källa kan finnas i tarmen

Varför blir blodkärlen stelare och mindre elastiska med stigande ålder? Amerikanska forskare har upptäckt en möjlig förklaring – och den finns i våra tarmar.

– Studien är den första av sitt slag att visa att åldersrelaterade förändringar i tarmfloran har en negativ inverkan på blodkärlen. Fyndet öppnar upp för en helt ny sfär av möjliga interventioner i syfte att förebygga hjärt-kärlsjukdomar, säger forskaren Vienna Brunt i ett pressmeddelande.

I studien, som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal of Physiology, administrerade forskarna bakteriedödande antibiotika till både unga och äldre möss i syfte att eliminera majoriteten av bakterierna i tarmen. De undersökte även delar av hjärt-kärlsystemets medicinska tillstånd samt mätte upp nivåerna av olika inflammationsmolekyler, vävnadsskadande fria radikaler, antioxidanter och blodkärlsexpanderande ämnet kväveoxid i båda gruppera.

Efter tre till fyra veckor var tillståndet oförändrat hos de unga mössen. De äldre mössen hade däremot förbättras på alla mätbara värden.

– När tarmfloran eliminerades hos de äldre mössen, återgick kärlhälsan till hur den såg ut hos de yngre, säger forskaren Doug Seals i pressmeddelandet.

JU ÄLDRE TARMFLORA, DESTO FLER SKADLIGA BAKTERIER

För att undersöka anledningen till förbättringen analyserade forskarna avföring från en annan grupp äldre och yngre möss.

– Vi kunde i dessa grupper se att de äldre mössen hade en ökad nivå av olika proinflammatoriska mikrober som tidigare associerats med sjukdomar, säger Vienna Brunt.

Forskarna undersökte även blodnivåerna av olika bakteriellt nedbrutna produkter i de båda grupperna. De äldre mössen hade bland annat tre gånger så mycket TMAO (trimethylamin N-oxide) i blodet, vilket är en nedbrytningsprodukt som i andra studier associerats med en ökad risk för arterioskleros, hjärtinfarkt och stroke.

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och man uppskattar att cirka 1,9 miljoner svenskar är drabbade. Men vad det egentligen är som ger upphov till att artärer stelnar är ännu relativt oklart.

– Att oxidativ stress och inflammation är involverade i processen känner man till, men orsaken till varför det uppstår är kopplat till en rad frågetecken. Vi misstänker att tarmbakterierna till följd av att vi åldras börjar producera giftiga molekyler (som t.ex. TMAO) vilket sedan tar sig in i blodbanan och ger upphov till inflammation och oxidativ stress som skadar kärlen.

Forskarna understryker också att de inte rekommenderar antibiotika i syfte att upprätthålla ett friskt hjärt-kärlsystem. De misstänker dock att en kost rik på probiotika och prebiotiska fibrer skulle kunna bidra till att – i i alla fall någon grad – hjälpa till att förebygga hjärtkärlsjukdomar genom att stimulera tarmfloran.

Något som dock är viktigt att påminna sig om är att djurförsök aldrig direkt kan översättas till kunskap om människan. Men tittar man på upptäckten i det stora hela – tillsammans med annan forskning som kopplat en åldrande tarmflora till mag- och tarmproblem, hjärnan och immunologiska sjukdomar – ger den oss i alla fall ett ytterligare möjligt skäl till att inte underskatta bakterierna.

Eller som författarna så tjusigt själva uttrycker det: ungdomens källa kan finnas i tarmen.

 

Text: Linn Inganäs

Länk till abstract: doi.org/10.1113/JP277784