Nyheter

En miljon till lovande forskning från Mag-Tarmfonden

Sex forskare får dela på en miljon kronor när Mag-Tarmfonden imorgon delar ut årets stipendier i samband med Svenska Gastrodagarna i Jönköping.

– Vi är väldigt glada över att i år ha kunnat utöka den totala stipendiesumman till en miljon kronor. Konkurrensen har varit hård med många ansökningar med hög vetenskaplig kvalitet. Stödet går till sex viktiga och intressanta forskningsprojekt inom mag-tarmområdet. Fondens ambition är att på sikt kunna dela ut ännu mer pengar till fler projekt, säger Mag-Tarmfondens ordförande Björn Lindkvist.

Årets största stipendium tilldelas Charlotte Hedin, vars projekt är inriktat mot inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) och kost:

– Det är verkligen roligt att få sådan uppskattning för min forskning. Medlen kommer att används till en studie som tacklar en fråga som många patienter ställer till oss – dvs hur kosten kan hjälpa till att läka tarmen hos personer med IBD, säger Charlotte Hedin till Mag-Tarmfonden.

Mag-Tarmfondens stipendiater 2019:

Charlotte Hedin 500 000

Defining and supporting mucosal healing in inflammatory bowel disease.

PerJohan Lindfors 100 000 kronor

Yoga vs. patientutbildning som behandling vid IBS- en kontrollerad randomiserad studie

Julia König 100 000

Lokala skillnader av tarmflorans sammansättning hos friska personer

Gabriella Bröms 100 000 kronor

Inflammatorisk tarmsjukdom och risken för akut koronart syndrom

Catarina Lindkvist 100 000 kronor

En prospektiv randomiserad studie på dietbehandling av fettlever (NAFLD) (”TREND- studien: Treatment of NAFLD with two different diets”)

Saraste Deborah 100 000 kronor

Unga patienter med kolorektal cancer i Sverige

 

Om Svenska Gastrodagarna

Svenska Gastrodagarna, den 8-10 maj 2019, arrangeras av SGF (Svensk Gastroenterologisk Förening) i samarbete med FSGS (Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige) och SEGP (Svensk förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal). Kongressen är Sveriges största vetenskapliga möte för mag-tarmmedicin och samlar alla typer av vårdpersonal och forskare som arbetar med sjukdomar i mag-tarmkanal, lever och bukspottskörtel.

Om Mag-Tarmfonden

Mag-Tarmfonden är en ung forskningsfond driven av Svensk Gastroenterologisk Förening och Mag- och tarmförbundet med stöd från donationer från allmänheten och hälso- och sjukvårdsföretag. Föreningen delar årligen ut upp till en miljon kronor till framstående svensk forskning. Mag-Tarmfondens syfte är att stödja svensk forskning kring mag- och tarmsjukdomar. Forskare söker i öppen konkurrens medel ur fonden och ansökningarna värderas av Mag-Tarmfondens oberoende bedömningskommitté. Fonden har två 90-konton, 900475-5 (plusgiro) eller 900-4755 (bankgiro) och är kontrollerad av Svensk Insamlingskontroll. Mer information finns på fondens hemsida: www.magtarmfonden.se

För mer information, kontakta:

Björn Lindkvist, MD PhD, Överläkare, Sektionschef, Sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tel: 031-3427705

Mob: 070-9666315

Linn Inganäs, Kommunikationsansvarig, Mag- och tarmförbundet

Mob: 073-8213487