Nyheter

In Their Shoes – vårens initiativ för att öka förståelsen om IBD

IBD (Inflammatory Bowel Disease) kallas också för kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar. Fler än 50 000 svenskar är drabbade av ulcerös kolit eller Crohns sjukdom, som är de två vanligaste sjukdomarna. Under våren genomför vi In Their Shoes – en simulering av hur det är att leva med IBD.

Simuleringen har utvecklats i samarbete med patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar och sträcker sig över två dagar. Viktiga delar i simuleringen är en app, ett fysiskt ”kit”, samt olika uppdrag som ska utföras. In Their Shoes är ett samarbetsprojekt mellan Mag- och tarmförbundet och Takeda.

Vardagen med IBD

Simuleringen In Their Shoes förmedlar en upplevelse av hur det är att ha IBD. Den handlar om att förstå dagliga svårigheter och utmaningar för den som är drabbad, exempelvis hur arbete, fritid och relationer påverkas av magbesvär och upprepade akuta toalettbesök. Med In Their Shoes vill vi också skapa kännedom och kunskap om IBD och förbundets verksamhet.

Såväl politiker, beslutsfattare, sjukvårdspersonal, hälsoprofiler, influencers och andra kända personer har bjudits in för att delta. Liksom anhöriga och vänner till drabbade.

Verkliga utmaningar och uppdrag

Under simuleringen får deltagarna textmeddelanden till mobilen som leder dem genom vardagliga situationer för en person som har IBD. Deltagarna får verkliga utmaningar och uppdrag, så som de kan se ut för den som är drabbad. Riktiga skådisar som agerar anhöriga eller vänner kan plötsligt höra av sig.

Även om simuleringen inte fullt ut kan förmedla hur det känns att vara sjuk i IBD innehåller den moment som illustrerar hur det är att leva med kostbegränsningar, krånglande mage, akuta toalettbesök och andra situationer i vardagen som kräver omedelbara åtgärder. Men också hur livet med jobb, fritid, vänner, partner och familj påverkas.

Bättre stöd för anhöriga

Tidigare deltagare i In Their Shoes upplever att de har ökat sin förståelse kring IBD och hur det är att leva med sjukdomen, enligt en ny studie presenterad i Frontiers in Psychology.[1] Att sätta sig in i en annan persons liv kan bidra till att man kan vara ett bättre stöd till den som har IBD. Det gäller oavsett om man är sjukvårdspersonal, vän eller anhörig.

[1] Halton, C. and Cartwright, C. (2018) ‘Walking in a Patient’s Shoes: An Evaluation Study of Immersive Learning Using a Digital Training Intervention’, Frontiers in Psychology. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02124