Nyheter

Äldre har oftare divertiklar

Divertiklar är små tarmfickor i tjocktarmens vägg. Oftast känner man inte av dem alls, men om de blir inflammerade kan man få feber och ont i magen. Rött kött och fet mat ökar risken för inflammation, medan frukt och grönt minskar risken.

Divertiklar är små fickor på tjocktarmen som uppstår när muskellagret i tarmväggen ger efter. Slemhinnan kan då bilda som en ficka eller blåsa, som sträcker sig in genom tarmväggen och buktar ut utanför tarmen, in i buken. Oftast sitter divertiklarna på nedre delen av tjocktarmen nere till vänster i magen.

– Inifrån tarmen kan det se ut som en schweizerost i de mest extrema fallen, säger Peter Thelin Schmidt, som är magtarmläkare vid Karolinska universitetssjukhuset och forskare vid Karolinska Institutet.

De flesta är symtomfria

Orsaken till att divertiklar uppstår är inte helt klarlagd, men från tvillingstudier vet man att genetiska faktorer spelar en viss roll. Hittills har man dock inte hittat någon specifik genförändring som skulle öka risken.

Förekomsten av divertiklar, vilket kallas divertikulos, ökar med åldern, sannolikt för att bindväv och muskulatur förslappas. Det är ovanligt före 40 års ålder, medan en tredjedel av dem som är över 60 år har divertiklar och två tredjedelar av dem över 80 år. Många har divertiklar utan att känna till det, eftersom de oftast inte ger några symtom alls.

– Sedan finns det en del forskare som anser att det finns patienter som har kroniska milda symtom med en del smärta och förändrade avföringsvanor, men det är omdiskuterat, säger Peter Thelin Schmidt.

Divertikulit däremot ger symtom

Cirka var tionde divertikulospatient får en inflammation eller infektion i divertiklarna. Orsaken är okänd, men risken ökar vid rökning, övervikt och låg fysisk aktivitet. Även kosten kan påverka uppkomsten av inflammation: frukt- och grönsaksfibrer minskar risken, medan rött kött och fet mat ger en ökad risk.

Symtomen vid divertikulit är feber och smärta nere till vänster i magen. Diagnosen ställs med datortomografi av buken och blodprov som visar inflammation.

– De flesta divertikuliter går över av sig själva, när man ger tarmen lugn och ro genom att äta mindre och dricka mycket vätska, säger Peter Thelin Schmidt.

Komplikationer kräver kirurgi

Men ibland förvärras inflammationen och kan leda till att det uppstår ett hål på tarmen så att tarminnehåll läcker ut i bukhålan. Då kan bukhinnan bli inflammerad, vilket kallas peritonit.

Då får man extremt ont och blir kraftigt medtagen. Det är ett allvarligt tillstånd som kräver kirurgisk behandling och ibland antibiotika, säger Peter Thelin Schmidt.

Oftast opererar man då bort den del av tarmen där hålet sitter. Men svenska studier visar att det inte alltid behövs om hålet är litet. Det kan då räcka att man sköljer bukhinnan med koksalt och hålet läker av sig självt.

En annan möjlig komplikation är att det uppstår en varböld, en abscess, som behöver dräneras med ett rör genom magen.

Ät grönsaker och frukt

Om man får återkommande inflammationer i sina divertiklar, rekommenderar Peter Thelin att man minskar på rött kött och fet mat, äter mer frukt och grönt, försöker att gå ner i vikt om man är överviktig och är mer fysiskt aktiv.

– Vid upprepade divertikuliter kan man dessutom i vissa fall välja att i ett lugnt skede operera bort den delen av tarmen, säger han.

Blödande divertiklar läker ofta spontant

Ibland börjar divertiklar blöda utan att vara inflammerade. Patienten får då blod i avföringen och i koloskopi ser man de blödande divertiklarna.

– Oftast är det inte stora blödningar och de flesta slutar att blöda av sig själva. Men ibland täpper man till hålen i koloskopi eller via angiografi, det vill säga röntgenundersökning av blodkärlen.

Text: Inna Sevelius