Nyheter

Från IBD till tarmcancer – en evolutionär utveckling

Genetiska förändringar inträffar tidigt i utvecklingen från inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) till tarmcancer, visar en studie från i somras. Fynden kan komma till användning i framtagandet av ett diagnostiskt test med syfte att urskilja vilka IBD-patienter som löper hög risk att utveckla sjukdomen, menar forskarna.

Att vissa former av inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) kan öka risken för tarmcancer har länge varit känt. Vissa faktorer, som exempelvis hög grad av inflammation och tidigt insjuknande i IBD, ökar risken att senare utveckla IBD-associerad tarmcancer.

Med detta i åtanke bestämde sig forskare vid Queen Mary University of London, St Mark’s Hospital och The University of Oxford för att undersöka genetiken bakom hur tarmcancer utvecklas hos personer med IBD.

– Att lyckas förutsäga vilka IBD-patienter som senare i livet kommer att utveckla tarmcancer är ett ouppnått mål. Om man kunde klara av att göra det korrekt, skulle vården kunna riktas in mot de patienter som behöver den mest samtidigt som de med låg cancerrisk skulle få möjlighet att slippa onödig oro. I denna studie har vi undersökt vilka genetiska förändringar (mutationer) som i tidigt skede är involverade i IBD-associerad tarmcancerutveckling. Kunskapen om dessa förändringar lägger grunden för framtagandet av ett diagnostiskt test med syfte att förutspå högriskpatienter, sa forskaren Trevor Graham i ett pressmeddelande.

Teamet undersökte genetiska sekvenser i både cancer- och cancerfri vävnad från personer med IBD-associerad tarmcancer. På detta sätt kunde de ta fram en tidslinje över de förändringar som är involverade i tarmcancerutvecklingen.

Vissa genetiska förändringar visade sig ske i ett tidigt stadium. Bland dessa fanns bland annat avvikelser i genen för det så kallade p53-proteinet, något som i icke-IBD-relaterad tarmcancer oftast sker i senare skeden. Fyndet indikerar att det finns genetiska skillnader mellan den tarmcancer som utvecklats från IBD och tarmcancer med annan grundorsak.

Även avvikelser i antalet av vissa kromosomkopior (de strukturer som bär på våra gener) var vanligt förekommande och hörde till de tidiga förändringarna i den IBD-associerade tarmcancern.

Forskarna hoppas på att fynden, som publicerades i somras i tidskriften Gut, kan komma att användas till att identifiera vilka IBD-patienter som ligger i riskzonen för att utveckla tarmcancer.

 

Fakta: Proteinet P53

P53 finns i kroppens alla celler. Det har förmåga att aktivera genetiska program som får skadade celler att sluta dela sig och växa eller att begå självmord (apoptos) och försvinna. I en stor del av alla cancertumörer är genen för p53 muterad och fungerar därför inte som skydd. I den nya studien har forskare upptäckt att det i IBD-associerad tarmcancer sker tidiga förändringar i genen för p53.

 

Text: Linn Inganäs

Länk till abstract: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29991641