Nyheter

Lovande forskning belönas med 600 000 kronor när Mag-Tarmfonden delar ut årets stipendier

1.5 miljoner svenskar har någon form av mag-tarmsjukdom. Det finns ett stort behov av att förbättra villkoren för dessa personer. I morgon delar Mag- Tarmfonden ut årets stipendier på sammanlagt 600 000 kronor, i samband med Svenska Gastrodagarna i Falun.

– Som ordförande för Mag-Tarmfonden är det glädjande att nu få dela ut pengar till flera framstående projekt med potential att förbättra levnadssituationen för de som drabbas av mag- och tarmsjukdomar. I år går fondens största stipendium till Per Hedenström, vars studiefokus ligger på att ta fram en metod för att individanpassa behandlingen av så kallade gastrointestinala stromacellstumörer (GIST) och hormonproducerande tumörer i bukspottkörteln (PNET), säger Hans Törnblom, ordförande för Mag-Tarmfonden.

Mag-Tarmfonden har varit i kontakt med en glad Per Hedenström.

– Det känns jätteroligt och jag är väldigt tacksam över att få motta detta stora anslag. Pengarna kommer att underlätta genomförandet av studien och på sikt förhoppningsvis leda till bättre behandlingsvillkor för personer med GIST och PNET, säger Per Hedenström.

Mag-Tarmfondens stipendier 2018:

Per Hedenström 300 000 kr

Pretreatment endosonography and gene sequencing for the personalized management of gastrointestinal stromal tumors and pancreatic neuroendocrine tumors

Johan Granlund 150 000 kr

Livstidsrisk för sjukhusinläggning, kirurgi och dödlighet vid divertikelsjukdom

Petter Malmborg 100 000 kr

Prognos vid inflammatorisk tarmsjukdom i barndomen – risker för kroppslig och intellektuell utveckling

John-Peter Ganda-Mall 50 000 kr

Kan prebiotika (kostfibrer) minska magbesvär och på så sätt leda till en förbättrad hälsa och livskvalité hos äldre personer?

Om Svenska Gastrodagarna

Svenska Gastrodagarna, den 16-18 maj 2018, arrangeras av SGF (Svensk Gastroenterologisk Förening) i samarbete med FSGS (Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige) och SEGP (Svensk förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal). Kongressen är Sveriges största vetenskapliga möte för mag-tarmmedicin och samlar alla typer av vårdpersonal och forskare som arbetar med sjukdomar i mag-tarmkanal, lever och bukspottskörtel.

Om Mag-Tarmfonden

Mag-Tarmfonden är en ung forskningsfond driven av Svensk Gastroenterologisk Förening och Mag- och tarmförbundet med stöd från donationer från allmänheten och hälso- och sjukvårdsföretag. Föreningen delar årligen ut cirka en miljon kronor till framstående svensk forskning. Mag-Tarmfondens syfte är att stödja svensk forskning kring mag- och tarmsjukdomar. Forskare söker i öppen konkurrens medel ur fonden och ansökningarna värderas av Mag-Tarmfondens oberoende bedömningskommitté. Fonden har två 90-konton, 900475-5 (plusgiro) eller 900-4755 (bankgiro) och är kontrollerad av Svensk Insamlingskontroll. Mer information finns på fondens hemsida: http://magotarm.se/mag-tarmfonden/

För mer information, kontakta:

Hans Törnblom, Docent, Överläkare, Medicinkliniken, Mag-Tarmlab, SU/Sahlgrenska
Arbete: 031-3429939
Mobil: 070-6088079

Linn Inganäs, Kommunikationsansvarig, Mag- och tarmförbundet
Mobil: 073-8313487