Nyheter

”Extremt friska äldre” har samma tarmflora som friska unga vuxna

I en av de största bakterieflorastudier som genomförts på människan har forskare i Kanada och Kina nu hittat en koppling mellan hälsosamt åldrande och frisk tarm.

Forskarna tittade på hur tarmfloran såg ut i en grupp på mer än tusen personer från Kina i åldrarna 3 till över 100 år.

Alla deltagarna ansågs vara ”extremt hälsosamma”, vilket i studiekriterier betydde att de själva varken hade diagnostiserats med någon sjukdom eller hade sjukdomar i släkten. Resultaten visade på en direkt koppling mellan hälsa och tarmbakterier.

– Våra fynd bäddar för frågeställningen: om du kan hålla dig aktiv och äta bra mat, kommer du då att åldras på ett mer hälsosamt sätt, eller är det tarmfloran i sig självt som ligger bakom hälsosamt åldrande, oavsett övrig livsstil?, sa Gregor Reid, en av forskarna i ett pressmeddelande.

Studien, som publiceras i tidskriften mSphere, visade att bakterieflorans sammansättning och variation hos de hälsosamma äldre deltagarna var likvärdig den tarmflora som sågs hos personer flera generationer yngre.

Greg Gloor, en av studiens medförfattare, menar att precis som lågt kolesterol fungerar som biomarkör för ett hälsosamt hjärt-kärlsystem, indikerar denna studie att upprätthållandet av en variation i tarmflorans sammansättning kan fungera som biomarkör för ett hälsosamt åldrande. Med andra ord: att återställa en ”sjuk” tarmflora till hur den ser ut hos en frisk 30-åring skulle eventuellt kunna leda till bättre hälsa.

– Genom att studera friska personer så hoppas vi på att kunna förstå vad det är för någon tarmflora vi bör eftersträva i sjukdomstillstånd där tarmfloran är involverad, sa Gregor Reid.

Resultaten pekar på att om du är i perfekt hälsa och lyckas leva tills du är hundra år, då kommer din tarmflora med stor sannolikhet påminna om tarmfloran som annars ses hos en frisk 30-åring – i alla fall om du är från, alternativt bosatt, i Kina.

Källa: University of Western Ontario 

Text: Linn Inganäs