Nyheter

Snabb ökning av IBD i utvecklingsländer

När den västerländska livsstilen når länder i Afrika, Asien, Mellanöstern och Sydamerika ökar förekomsten av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), visar en ny studie.

– Vår studie visar att IBD utvecklats till en global sjukdom vars förekomst sedan 2000-talets början ökat i länder som nyligen industrialiserats och införlivat en mer västerländsk livsstil, säger Subrata Ghosh, en av forskarna i ett pressmeddelande.

Fyndet, som publiceras i tidskriften The Lancet, är den mest världsomfattande översiktsstudie som undersökt insjuknande och förekomst av Crohns sjukdom eller ulcerös kolit mellan åren 1990 och 2016. Studien visade även att den ökade förekomsten av IBD i Afrika, Asien, Mellanöstern och Sydamerika speglar den utveckling som skedde i västvärlden under andra halvan av nittiotalet.

– Vi misstänker att den på sistone snabba ökningen av IBD i många länder har en stark koppling till miljöfaktorer bland de personer som har en genetiskt ökad risk att utveckla IBD, säger Siew Ng, studiens försteförfattare.

Forskarna understryker att framtida forskning bland annat bör fokusera på att försöka identifiera de miljöfaktorer som i tidigt skede är involverade i processen då ett land utvecklas till att bli mer industrialiserat. Detta för att klara av att arbeta i riktning mot att förhindra sjukdomens vidareutveckling.

– Vi tror nämligen inte att toppen på utvecklingen av IBD i utvecklingsländerna ännu är nådd. Det betyder att dessa länder i så fall kommer tvingas till att behöva förbereda sitt samhälle och sjukvårds infrastruktur för att klara av att möta de stora kostnader som sjukdomen kan komma att leda till, säger Siew Ng i pressmeddelandet.

Text: Linn Inganäs

Länk till abstract: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32448-0

Källa: University of Birmingham