Nyheter

Läkarintyget – din viktigaste urkund

Från tid till annan hör vi om hur Försäkringskassan (FK) nekar eller drar in sjukersättning för personer som har giltiga läkarintyg. Situationen är naturligtvis mycket obehaglig för den enskilde individen som inte bara riskerar sin försörjning utan helt säkert kan också kan uppleva avslaget som kränkande. Om jag är sjuk, och jag har det på papper från läkaren – varför nekas jag då ersättning?

Men enbart läkarintyget i sig är inte tillräckligt för att ge dig rätt till ersättning från t.ex. FK. Många gånger beror avslaget på att läkarintyget visserligen beskriver på vilket sätt du är sjuk, men inte hur det påverkar dig i din dagliga livsföring.

För ditt läkarintyg har nämligen två syften; dels ett medicinskt, dels ett försäkringsmedicinskt.

Det medicinska är till för att doktorns kollegor skall vet vad som skall behandlas, strålas, opereras, rehabiliteras osv. Att intyget är korrekt i detta hänseende är självklart viktigt för att du skall få rätt behandling.

Men lika viktigt är det försäkringsmedicinska syftet. Det är denna del som FK, socialtjänst och Arbetsförmedlingen går på när de skall fatta beslut om vilka stödåtgärder från samhället som du har rätt till.

I den här delen är intyget betydligt svårare att utforma. Samtidigt är det väl specificerat i FK:s regler hur intygen skall skrivas. Det består av tre moment som måste hänga ihop i en kedja, den s.k. DFA-kedjan:

Först och främst skall intyget innehålla en diagnos (D). I normalfallet utgör denna del ett mindre problem, men det finns ju en del diagnoser som är notoriskt svåra att ställa, bland dem en del mag-/tarmsjukdomar, och då kan det bli problem redan på denna punkt.

Därefter skall den funktionsnedsättning (F) som sjukdomen orsakar beskrivas. I den här delen skall intyget förklara hur din diagnos skiljer dig från andra ”vanliga magar”, t.ex. problem att ta upp näring, kroniska diarréer, järnbrist och fatigue mm.

Slutligen skall intyget beskriva den aktivitetsbegränsning (A) som följer av den funktionsnedsättning som din sjukdomsdiagos orsakar. Det är här den verkliga svårigheten ligger. Kan en person med kroniska diarréer arbeta vidare som banktjänsteman? Om det alltid finns en toalett tillgänglig kanske? Men en långtradarchaufför då? Hur hindras hen av samma sjukdom?

Läkarintyget är din plattform för att du skall kunna kräva din funktionsrätt i samhället. Därför är det viktigt att du översiktligt känner till hur denna betydelsefulla urkund skall utformas. Begreppet DFA-kedjan kan t.ex. vara bra att ha med vid dialog med din läkare. Låt heller inte läkaren diktera intyget helt på egen hand. Patientlagen lägger här ett krav på att vården skall kommunicera sina slutsatser på ett sätt till dig som du kan förstå.

Se också till att din upplevelse av sjukdomsläget kommer med. FK har faktiskt som krav enligt sina instruktioner att patientens egen berättelse skall finnas med. Ofta är det du som bäst vet hur du hindras i det dagliga livet av din sjukdom.