Nyheter

Intervju: Den viktiga maten

Har du ulcerös kolit eller crohns sjukdom och kan tänka dig att bli intervjuad om hur din sjukdom påverkar din vardag gällande mat och måltider? 

Då kan du vara rätt person! Camilla West är leg. dietist och skriver sin magisteruppsats vid Umeå Universitet. Hon efterlyser nu personer med IBD att intervjua. Läs mer om intervjun här.

Kriterier för att få delta

Deltagarna ska:
– Vara över 18 år och ha diagnosen ulcerös kolit eller Crohns sjukdom.
– Förstå och tala svenska.
– Godkänna att intervjun spelas in för att medverka i studien.
– Helst vara bosatta i Stockholm.

All information kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att allt materialet kommer behandlas på ett sådant sätt att det inte kan spåras till deltagarna som person. Deltagandet är helt frivilligt och deltagarna kan när som helst avbryta intervjun.

Kontaktuppgifter till Camilla: email hidden; JavaScript is required